Deniz akvaryumu balıkları nelerdir, hangi malzemelerle kurulumu yapmak gerekir? – Mynet

Deniz akvaryumu, tatlı su sistemlerinden değişik olarak, tuzlu suyla oluşturulmuştur. Bunlar için bileşik tuzlar kullanılır. Saf suların içine belli oranda tuzlar karıştırılarak okyanus suyu kıvamına getirilir.

Deniz akvaryumları, kendi bünyesinde canlı yaşatan bir organizmadır. Okyanusları bir tür kopyalamak gibidir. Mercanlar, balıklar ve çeşitli omurgasızlar konularak, çeşitli extra ekipmanlar kullanılarak oluşturulmuş güçlü sistemlerdir. Hususi ekipmanlara gerekseme duyarlar.

Deniz akvaryumu, aydınlatması, arıtması, filtrelemesi, yemlemesi her yönüyle değişik olan maliyetli sistemlerdir. Tatlı su akvaryumları benzer biçimde olmaz.

Fakat görseli ve şov seçimi oldukça kaliteli düzeneklerdir. Evlerde, iş yerlerinde müşterilerin sıkça talep etmiş olduğu ünitelerdir.

DENİZ AKVARYUMU NASIL KURULUR?

Deniz akvaryumunun kurulmasının ilk aşamasında, eve ya da iş yerine seçilecek tankın ebatı fazlaca önemlidir. Burada temel unsur litredir.

Litreye bakılırsa yüklenecek balık, mercan ve öteki ekipmanların şekli değişecektir. Tamamen su hacmi bu yükü belirleyecektir. Ekipmanlar, içerideki omurgasızlar, balıkların türleri, adetleri buna bakılırsa artmaktadır.

Yemleme usulü farklıdır, üstte ana tank sistemleri vardır ve kendine bakılırsa hususi bir döşem gerektirir. Aydınlatması, hususi akıntı motorları, canlı kayası, aragonit kumuyla deniz akvaryumunun kurulma aşamasına ilk etapta geçilir.

Bu döngünün uzun süre olarak emek vermesi gerekecektir. Bundan dolayı bakteri kültürünün ve popülasyonun oturması belirli bir süreç alacaktır. Bu süreç bittikten sonrasında yavaş yavaş balık girişlerine başlanır. Akabinde omurgasız ve öteki mercan yüklemeleriyle, deniz akvaryumu kurulumu devam edecektir.

DENİZ AKVARYUMUNDA KURULUM SONRASI HANGİ İŞLEMLER YAPILMALDIR?

Deniz akvaryumu kurulduktan sonrasında yalnız başına bırakılmamalıdır. Hususi bakım ve ilgi isterler. Bundan dolayı deniz akvaryumları, su kimyası ve düzeni, tatlı su sistemlerinden fazlaca daha farklıdır ve çeşitlilik gösterir. Tertipli olarak kontrollerinin yapılması gerekecektir.

Bilhassa filtreleme ekipmanlarının, arıtma sistemlerinin, biyolojik sistemlerin gözden geçirilmesi ve sık sık kontrol yapılması gerekecektir.

Mekanik kirliliğe fazlaca ehemmiyet vermek gerekir. Mekanik kirlilik ardında de biyolojik kirlilik oluşturacağı için arıtma sisteminin fazlaca temiz ve tertipli olması önemlidir.

Arıtma sistemlerinin, bilhassa akıntı ve aydınlatma sistemlerinin tertipli olarak kontrolden geçmesi gerekir. Evde ya da iş yerinde muhakkak bir kişinin günlük takip edeni gerekmektedir.

DENİZ AKVARYUMU EKİPMANLARI NELERDİR?

Deniz akvaryumu ekipmanlarında ilk baz alınacak nokta sistemde protein skimmerdır. Hemen sonra kafa motorları, suyu basan ve yönlendiren dalga motorları katılım oluştururlar.

Kalsiyum reaktörü, sam sistemleri, medya reaktörleri bunun içinde fosfat tutucular, su berraklaştırıcılar, üstte aydınlatma ekipmanı, canlıların fotosentez yapılarını düzenleyen ve onlara destek olan hususi LED sistemleri olmak suretiyle çeşitli gruplara ayrılır.

İçeride dalga yapıcılar vardır, bunlar canlıların organik olarak beslenmesine olanak tanırlar. Bu şekilde bir ekipman çeşitliliği vardır.

DENİZ AKVARYUMU İÇİN EKİPMAN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Burada en mühim husus akvaryumun litrajıdır. Her litre ve her ebata bakılırsa ekipmanın gücü, kalitesi fazlaca mühim bir unsurdur.

Bilhassa yüksek litrajlı uzun tanklarda kullanılacak motorların, litraj ölçümleri fazlaca iyi tespit edilmek zorundadır. Minik akvaryumlarda büyük motorlar kullanıldığı vakit, tanklar alabora olmaktadır ya da daha karışık olmaktadır.

Buna rağmen büyük tanklarda yetersiz ekipman kullanıldığı vakit, akvaryumda hiçbir vakit çözümlenmeyecek kimyevi bozukluklar ortaya çıkacaktır. Bu yüzden her şeyden ilkin litreye bakılırsa ve kaliteli ekipmanlar tercih sebebi olmalıdır.

DENİZ AKVARYUMLARINDA SU NASIL OLMALIDIR?

Deniz akvaryumlarında, su istenilen stabil tuzluk seviyesinde olmalıdır. Bizim standart olarak gördüğümüz, 1.22 ile 1.25 aralığında olmalıdır. Bundan dolayı stabil ve orta değerler budur.

Isı oranı da, 26-27 aralığında olmak zorundadır. Bundan dolayı belirli bir ısı oranı arttıktan sonrasında omurgasızların dağılma süreci adım atar. Balıkların ve omurgasızların en ideal ısısı 27, tuzluk yoğunluğu da 24-25 aralığındadır.

Bunun yanında steril, fazlaca akıntılı olmak zorundadır. Akvaryumda durgun tank olmamalı, ekipmanı kuvvetli olmalı, her şeyden ilkin kimyevi ve iyonik dengesinin fazlaca muntazam olması zorunluluktur.

DENİZ AKVARYUMLARINDA FİLTRE SİSTEMİ NASIL OLMALIDIR?

Deniz akvaryumları filtre sistemi oldukça çeşitlilik gösterir. Burada ana karter sam sisteminin kesinlikle olması gerekecektir. Kapalı sistem kanister filtreleriyle deniz akvaryumları temizlenmez.

Protein toplayıcılarının kesinlikle olması gerekir. Bunun yanında medya reaktörlerinin olması, medya reaktörlerinin içinde fosfat tutucular ve su berraklaştırıcıların olması lazımdır.

DENİZ AKVARYUMLARINDA AYDINLATMA NASIL OLMALIDIR?

Deniz akvaryumlarında aydınlatma unsuru, akvaryumların ölçüleri ve litrajlarıyla direkt ilintilidir. Bilhassa yüksek akvaryumların aydınlatma spektrumları fazlaca kuvvetli olmak zorundadır.

Akvaryumun içine konulacak canlıların türevleri ve cinsleri, aydınlatmanın enerjisini belirleyecektir. Hobici bunu iyi incelemelidir. Canlı seçimi aydınlatma ile direkt olarak bağlantılı olmalıdır.

DENİZ AKVARYUMLARINDA SICAKLIK NASIL BELİRLENİR?

Deniz akvaryumlarında averaj ısı 26-27 aşama aralığındadır. Yüksek ısılar omurgasızların dağılma ve bozulma süreçlerini hızlandırmaktadır. Fakat düşük ısılar bilhassa bakteri kültürünü negatif etkilemektedir.

Şu demek oluyor ki ısı 22-23 derecenin altına indirilmiş olduğu vakit içeride sıkıntılar adım atar. 28 derecenin üstüne çıkmış olduğu vakit da sert mercan gruplarında dağılmalar adım atar. Bu yüzden iki tür sistem kullanılır. Birisi ısıtma diğeri de klima sistemidir.

Isıtma sistemi stabil olarak kalibre edilir ve 27 dereceye sabitlenir. Yazın bu derecenin üzerine çıkmaması için soğutucu kullanılır.

DENİZ AKVARYUMU DEKORLARI NELERDİR?

Deniz akvaryumunun dekorlarında yerli, ithal, simülasyon kayalar kullanılmaktadır. Yerli kayalar, kendi sularımızdan topladığımız, oluşturduğumuz ve dekore ettiğimiz kayalardır.

İthal kayalar, bilhassa Uzakdoğu’dan ve Cenup Çin Denizi’nden getirilen kayalardır. Simülasyon kayalar, polyester tür yada keramik isminde olan, fırında yüksek ısılarda pişirilen ve suda bozulmayan elle yapılmış kayalardır.

DENİZ AKVARYUMU İÇİN UYGUN YER NASIL SEÇİLİR?

Deniz akvaryumu hobisi lüks bir hobidir. Çoğu zaman oturma salonlarında, işyerinde ise makam odalarında ya da resepsiyonlarda yer tayini yapılır.

Yer belirlemesi, hobicilerin kendi seçimleridir. Fakat ilk unsur, deniz akvaryumunu direkt güneş ışığı gelmeyecek bir noktada konumlandırmaktır. Sakin, direkt güneş ışığı almayacak ve fazlaca hareketli olmayan bir noktada olmak zorundadır. Bundan dolayı deniz akvaryumlarına değişik ellerden insan müdahalesi negatif sonuçlar doğurabilir.

DENİZ AKVARYUMU BAKIMI NASIL YAPILMALIDIR?

Deniz akvaryumları hiçbir vakit tek başına bırakılmamalıdır. Tertipli bakım ve kontrollerinin yapılması lazımdır. İlk etapta yemlemenin, filtre sisteminin, motorların, aydınlatmanın, ısı kontrollerinin günlük olarak denetim edilmesi gerekir.

Deniz akvaryumlarında yemleme fazlaca önemlidir. Yemleme dozajı arttırıldığında ya da ölçek bozukluğu yaşandığında su kimyasının bozulması meydana gelir. Deniz akvaryumları, bu yüzden mevzunun hakimi kişiler tarafınca kontrol edilmelidir.

Eksilen malzemelerin düzenlenmesi ve girişlerin tertipli denetim edilmesi gerekmektedir. Aydınlatma sistemlerinin, öteki ekipmanların, tamamlanmamış kalan malzemelerin tespit edilmesi ve ilave edilmesi gerekir.

Mekanik ve biyolojik temizliğin kontrolleri ne olursa olsun gözlemlenmeli ve not edilmelidir.

DENİZ AKVARYUMU BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Deniz akvaryumu bakımında dikkat edilecek en mühim husus suyun kalitesidir. Dolayısıyla hazırlanan su yüzde 100 saf olmak zorundadır. Bu da çeşitli aygıtlardan geçirilen saflaştırılmış sular yardımıyla yapılır.

Deniz akvaryumunda tuz seçimi fazlaca önemlidir, ne olursa olsun kaliteli bir tuz almak gerekir. Bu tuz istenilen oranlarda karıştırılmalıdır. Hazırlanan yeni ve temiz suyu sistemlere girerken ilk etapta aynı oranda suyu dışarı çıkartmak ve hemen sonra yeni suyu koymak gerekir.

Musluk, havuz ya da terkos suları kullanılmamalıdır. Ağır metallerin su içinde olmamasına itina gösterilmelidir. Bundan dolayı filtreyle beslenen canlılar fena şartlarda oldukları vakit sıhhat açısından pozitif netice doğurmaz.

Filtre ekipmanlarının fazlaca güçlü olması ve ritmik olarak da yenilenmesi gerekmektedir. Kimyasalların girişine dikkat edilmelidir.

DENİZ AKVARYUMU İÇİN UYGUN BALIK TÜRLERİ NELERDİR?

Deniz akvaryumu için uygun balık türlerinin akvaryumun litrajı ve ebatı ile ilgisi vardır. Oldukça minik bir akvaryuma, iri ve cüsseli balıklar konulduğunda içeride kavga çıkacaktır. Balıklar strese girecektir ve bu durum yüksek oranda beyaz benek hastalığına sebebiyet verecektir.

Dolayısıyla her balığın tabiatta istediği litraj fazlaca iyi tespit edilmek zorundadır. Her tankın kaldırabileceği canlı konmalıdır. Yük fazlası geldiği vakit otomatikman amonyak, fosfat ve öteki unsurlar tetikleneceğinden, yüksek yemleme gerekeceğinden pozitif netice olmayacaktır.

Canlıların renkleri ve görüntüsünden daha ziyade teknik olarak litraj, boyut ve ölçüler fazlaca önemlidir.

Sürü ve koloni balıklarında akvaryuma bir ya da iki adam konduğu vakit, kesinlikle dişi adedi arttırılmalıdır. Bundan dolayı bu bir kavga sebebidir.

Bazı türler fazlaca agresif ve bölgeci olabilmektedirler. Bölge seçen balıklara, kendilerini saklayabilecekleri oyuklar, yuvalar ya da çeşitli materyaller konmak zorundadır. Kavgalar da bir çok vakit ölümle sonuçlanır.

DENİZ AKVARYUMUNDA BAKIMI EN KOLAY BALIK HANGİSİDİR?

Deniz akvaryumunda bakımı en kolay balık olarak damsel önerilir. Damselların bakımı kolaydır, dayanıklı balıklardır, yüksek yada düşük ısılardan ya da ph dalgalanmalarından etkilenmezler. Bunun yanında kromistler de etkilidir. Fakat yetiştikleri vakit renk yitirilmesine uğrar ve hırçınlaşırlar.

Kişisel kanaatime bakılırsa kromist türleri ya da daha barışçıl türler konulduğu vakit kolay kolay mesele çıkmayacaktır.

DENİZ AKVARYUMUNDAKİ BALIKLAR NASIL BESLENMELİDİR?

Deniz balıkları bilhassa okyanuslarda yaşadıkları için yüksek proteinler tüketirler. Dolayısıyla bunlar dar kabinlere alındığı vakit beslenme şartları uygun eğer olmazsa fazlaca süratli bir halde sağlıklarını kaybederler. Renk kayıpları ve uzuvlarında erimeler olabilir. Daha ilerleyen aşamalarda vücutları çöker ve ölürler.

Bundan dolayı yem çeşidi arttırılmalıdır. Bazı yosun türleri amino asit ile karıştırılarak suya verilmelidir. Balıklar bu tarz şeyleri direkt tüketmese de, solunum sistemleriyle ya da çeşitli çeşitli gıdalarla emerek vücutlarına enjekte ederler.

Sebze ağırlıklı yemler balıkların bağırsak sistemlerini sağlamlaştırır. Protein ağırlıklı yemler de vücutlarına güç verir. Ara sıra pişmemiş yemler de verilebilir. Karides, kalamar, midye benzer biçimde türlerin püre haline getirilerek tankın akıntı motorları yönünden verilmesi gerekmektedir.

DENİZ AKVARYUMU BALIKLARINDA SIK GÖRÜLEN HASTALIKLAR NELERDİR?

Deniz akvaryumu balıkları, çoğu zaman dışarıdan ithal yolla getirilmektedir. Bundan dolayı bu balıkların Türkiye’de üretilmesi zor olsa gerek. Belirli türler haricinde genel anlamda dışarıya bağımlıyızdır.

Balıklar aktarma kanalıyla gelirken soğuğa maruz bırakılırlar. Ya da çeşitli ph değişimleri canlılar üstünde negatif etkisinde bırakır bırakır. Poşetlerle hava basılarak transferleri yapıldığından, paketleme sularının kalitesiz oluşu ya da oksijen eksikliği suda amonyak oluşumuna sebebiyet verir.

Amonyak yemiş balıkların aktarma edildikleri yeni tanklarında hasta olma şansları yüzde 80 miktarlarına çıkmaktadır. Genel anlamda göz fırlaması, beyaz benek, mantar hastalıkları ve siyanüre bağlı iç paraziter hastalıklar olmaktadır.

Bunların tedavi süreci de kolay değildir ve çoğu zaman ölümle sonuçlanır.

DENİZ AKVARYUMU BALIKLARINDA SAĞLIK SORUNU NASIL ANLAŞILIR?

Balıklar hastalandıkları vakit, hastalıklarını çeşitli izlerle belli ederler.

En fazlaca görülenler beyaz benek hastalığı, göz fırlaması, siyanüre bağlı vücut çürümesidir. Bu tip durumlarda balıkların hareketleri zayıflar, yemden kesilirler. Karın bölgelerinde çökmeler adım atar.

Gözlerine perde iner ya da fırlama olur. Akvaryumların tenha köşelerine çekilirler. Bir çok vakit da cesetleri bulunamaz.

Genel görüntüleri itibariyle balıklar tatsızlaşır ve yüzme düzenleri bozulur.

DENİZ AKVARYUMU BALIKLARI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Deniz akvaryumlarında balıklar hastalandıkları vakit ne olursa olsun karantinaya çekilmelidir. Bundan dolayı akvaryumlarda öteki canlılarla iç içe oldukları vakit, hastalıklarını bulaştırma şansları fazlaca yüksektir.

Tedavi süreci akvaryumun ana tankında yapılmamalıdır, hasta canlılar kenara alınmalıdır. Karantinada tertipli su değişimleri, bolca oksijenlendirme, ısı arttırımı ve de testler yapılarak canlılar gözlenmelidir.

Isı arttırımı, balıkların üstündeki enfeksiyonların dökülmesi açısından önemlidir. Her hastalığın kendine uygun ilacı kullanılmalıdır.

Balıklar hastalık sürecini atlattıktan sonrasında, kontrollü bir halde başka tanklarda izlenmelidir. Kondisyonlarını kazandıktan sonrasında ana tanka geçirilmelidir.

DENİZ AKVARYUMU BALIKLARI İÇİN HANGİ İLAÇLAR KULLANILIR?

Deniz akvaryumlarında hastalanan balıklarda, en belirgin hastalık beyaz benek hastalığıdır. Bu hastalık bilhassa ısı ve ph değişikliklerinde fazlaca süratli bir halde gelişir.

Beyaz beneğe tutulmuş balıkların, yüksek ışık ve stres ortamında hastalıkları artar. Düşük ısılarda lavralar daha süratli parçalanıp ürer. Dolayısıyla bu tip durumlarda balıkların başka tanklara alınıp, hastalanan balıkların üstündeki parazitleri dökmeleri gerekir. Bunun için çeşitli ilaçlar vardır. Bakır tedavisi uygulanabilir. Metilen mavisi kullanılabilir. Fakat bunlar ana tanklarda olmamalıdır.

Ana tanklarda omurgasız ve mercanlar bu ilaçları eleyerek hastalanırlar. Doz aşımı fazlaca önemlidir, eğer öngörülen dozlar kullanılmazsa içerideki bakteri popülasyonunu öldürür, biyolojik denge bozulur. Bu yüzden uygun tedavi ve karantina süreci ehemmiyet arz eder.

DENİZ AKVARYUMLARINDA KULLANILAN OMURGASIZLAR NELERDİR?

Akvaryum sistemlerinde balıklar haricinde çeşitli omurgasızlar ve mercan grupları vardır. Mercanlar, deniz yıldızları, deniz hıyarları, salyangoz grupları, yengeçler ve eklem bacaklılar olarak sayılabilir.

Akvaryum kendine bakılırsa bir eko sistemdir ve her canlı bir öteki canlının tamamlayıcısı gibidir. Kimileri tüketir, kimileri artık yemleri bölgeler, kimileri yosunları, kimileri de fosfatın oluşturduğu kalıntıları temizlerler. Dolayısıyla aydınlatma sistemleri fazlaca önemlidir. Aydınlatma sistemleri ve omurgasızlar birbirleriyle fazlaca ilintilidir.

Bilhassa kumun altındaki leşçil canlılar da, akvaryumların temizliğinde büyük rol oynarlar. İşlevsel olarak her canlı birbirini tamamlar ve eko sistemin bir parçasıdır. Yemleme usulleri fazlaca önemlidir. Kimyasal ve iyonik balanslara karşı duyarlıdırlar, tertipli yemlenmesi ve aydınlanma gerekir.

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
Ne Demek - Bursa son dakika - Ehliyet Sınavı Çıkmış Sorular - Paket Arıtma - Gebze implant diş - Kulis haber -
sesli sohbet elektronik sigara cam
Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları - Omegla - Görüntülü Sohbet -
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu radabet giriş Puff langstoninstitute.org gaziantep bayan escort antep escort