Afet Yeniden İmar Fonu TBMM’de kabul edildi

Afet İmar Fonu Kuruluşu ile Kamu Maliyesi ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kanuna göre doğal afetler nedeniyle genel yaşam için etkili afet alanı ilan edilen alanlarda; İmar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynakların temini, yönetimi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet İmar Fonu kurulacaktır.

Fonun Yönetim Kurulu’na Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık eder; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak. .

Fondan devredilecek projeler, aktarılacak kaynak miktarı ve harcama planları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Fonun yapısı ve işleyişine ilişkin usul ve esaslar fon tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Fon kaynakları; nakit bağışlar, ulusal ve uluslararası yardımlar, hibeler ve krediler; bu amaçla bütçeye konulacak ödenek; Fon tarafından kurum ve kuruluşların mevzuatındaki tüm kısıtlamalardan arındırılmış, yerli ve yabancı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacaktır.

Kanuna uygun olarak Yönetim Kurulunca uygun görülen projeler için, harcama programı kapsamında ve esasa göre harcanmak üzere, fondan Yönetim Kurulunun onayı ile yetkili kurum ve kuruluşlara kaynak aktarılır. başarılar. Bu şekilde aktarılan tutarlar, genel bütçe kapsamındaki idarelerde genel bütçeye, diğer idarelerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine işlenir.

Fon, bağımsız denetim standartlarına göre denetlenecektir. Fon kaynaklarına ve transferlerine ilişkin finansal veriler en geç üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu çerçevede, kaynakların aktarıldığı idarelerin gerekli tüm bilgi ve belgeleri vermeleri istenecektir.

Fon, kurumlar vergisinden muaf olacaktır. Fonun görevleri ile ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirler nedeniyle iktisadi işletme kurulmuş sayılmaz.

Fon işleri için düzenlenen işlemler ve kartlar damga vergisi ve vergiye tabidir; veraset ve intikal vergisi yoluyla kendisine yapılan bağış ve yardımlar; Fonun işiyle ilgili işlemler, bankacılık ve sigortacılık işlemleri üzerinden vergilendirilir; kaynak kullanımı için destek fonundan kesinti yapılmayacak.

Fona yapılan tüm nakit bağışlar ve yardımlar, vergiye tabi gelir veya matrahın belirlenmesi amacıyla, gelir veya işletme geliri beyannamesinde ayrı olarak açıklanması koşuluyla, bildirilen gelir veya ticari gelirden düşülebilir.

Hazine ve Maliye Bakanı, doğal afetler nedeniyle genel yaşama etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda, Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış kaynaktan imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için Afet İmar Fonu’na kaynak ayırmaya yetkilidir.

Bakan ayrıca, yetkili kurum ve kuruluşlara, münhasıran her türlü dış kaynaktan aynı amaçla kullanılmak üzere, genel bütçe ve kamu idareleri dışındaki kurum ve kuruluşlara dış kaynak tahsis etmeye yetkilidir. bu yasanın kapsamı. Bu kapsamda tahsis edilen miktarlar karşılığında Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Bakan yetkilidir.

Yoruma kapalı.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

Gizlilik ve Çerez Politikası
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler seo paket